XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Gyermekhonlap
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2015. november 29. Taksony, Ilma

Személyazonosító igazolvány NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A személyazonosító igazolvány kiváltása, cseréje, vagy pótlása céljából az Okmányirodát kell felkeresni.

A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére első ízben a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél a törvényes képviselő kérheti. E rendelkezés kizárólag a kórházi ellátás alatt előterjesztett kérelemre vonatkozik (nyomtatvány, igazolványkép szükséges). Ettől eltérő esetekben a Magyarországon élő magyar állampolgár személyazonosító igazolvány kiadását bármely körzetközponti jegyző hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda) személyesen eljárva kérheti (kivétel: a személyes megjelenésében – egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti).

A letelepedett,bevándorolt a jogállás megszerzését, a menekült az elismerést követően az okmányirodában köteles személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Aki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkezik, nem köteles személyazonosító igazolványt kiváltani, mivel 2000. január 1-jétől ezek az okmányok a lakcímigazolvánnyal együtt alkalmasak személyazonosításra.

  A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló módosított 168/1999. (XI.24.) számú Kormányrendelet alapján:

  A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére első ízben a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél a törvényes képviselő kérheti. E rendelkezés kizárólag a kórházi ellátás alatt előterjesztett kérelemre vonatkozik (nyomtatvány, igazolványkép szükséges). Ettől eltérő esetekben a Magyarországon élő magyar állampolgár személyazonosító igazolvány kiadását bármely körzetközponti jegyző hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda) személyesen eljárva kérheti (kivétel: a személyes megjelenésében – egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti).

  A letelepedett,bevándorolt a jogállás megszerzését, a menekült az elismerést követően az okmányirodában köteles személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

  Aki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel rendelkezik, nem köteles személyazonosító igazolványt kiváltani, mivel 2000. január 1-jétől ezek az okmányok a lakcímigazolvánnyal együtt alkalmasak személyazonosításra. A kérelmező részére ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és

   a)       állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt (kivétel: 8 napon belül előterjesztett kérelem esetén), vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült

   b)      az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt - átmenetileg nem adható ki.

   Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje az a) pont esetében a kiadástól számított 30, a b) pont esetében a kiadástól számított 120 nap.

   Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1.500 Ft illeték-csekken befizetve (Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla) vagy bankkártyával befizetve az okmányirodában. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke:

   1.500 Ft. (ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje 30 nap)
   3. 000 Ft (ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje 120 nap)
   illeték-csekken vagy bankkártyával befizetve.

   Illetékmentes:

   • a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
   • a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelem, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.

   14. életévét be nem töltött magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett ill. menekült jogállású személy a személyazonosító igazolványra irányuló eljárásban a törvényes képviselőjével együtt személyesen jár el,
   (egyik törvényes képviselő megjelenése elegendő).

   A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére első ízben a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél a törvényes képviselő- személyes megjelenést mellőzve - kérheti.

   Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásához az Okmányiroda csak az adatfelvételt, a fénykép, aláírások, nyilatkozatok rögzítését végzi, az igazolványt azonban központilag állítják elő.

   Az elkészült új igazolványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala postázza.

   Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az Okmányiroda állítja ki, és helyben adja át a jogosultnak.

   Elvesztett, eltulajdonított személyazonosító igazolványt az Okmányirodában kell bejelenteni, a bejelentésnél elfogadható a rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv is. Ott kell leadni a kivándorló személyazonosító igazolványát, valamint a talált igazolványt is. Elhunyt személyazonosító igazolványát az anyakönyvvezetőnek kell átadni.

   Az új személyazonosító igazolvány igényléséhez az alábbi okmányok, okiratok szükségesek:

   • a cserélni kívánt személyazonosító igazolvány (érvényes vagy lejárt),
   • lejárt személyazonosító igazolvány esetén érvényes útlevél vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély (ez esetben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az okmányokban lévő adatok az anyakönyvi adatokkal megegyeznek),
   • hatósági bizonyítvány a személyazonosító jelről vagy lakcímigazolvány,
   • doktori cím bejegyzéséhez a doktori címet igazoló eredeti oklevél vagy hiteles másolata,
   • névváltozás vagy adatváltozás/eltérés esetén: eredeti születési anyakönyvi kivonatnak, házassági anyakönyvi kivonatnak, özvegy esetén elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának, válásról szóló bírói végzésnek bemutatására is szükség lehet.
   • vesztés, eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, amennyiben a kérelmező rendelkezik vele.
   Nem újszülött,14 éven aluli gyermek első személyazonosító igazolványának igénylése esetén:

   • a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa vagy a személyazonosságát igazoló más okmánya (útlevél,kártya formátumú vezetői engedély),lakcímigazolványa,
   • kiskorú születési anyakönyvi kivonata, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel, lakcímigazolvánnyal.
   Amennyiben az igénylő személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, vagy adataiban eltérés van, a kérelemhez be kell mutatnia*:
   • születési anyakönyvi kivonatot (külföldön történő születés esetében a hazai anyakönyvezés során kiállított születési anyakönyvi kivonatot)
   • külföldi állampolgárnak a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítását,
   • névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot (külföldön történő házasságkötés esetében a hazai anyakönyvezés során kiállított házassági anyakönyvi kivonatot)
   • külföldön kiállított okirat esetében hiteles magyar nyelvű fordítása,
   • a doktori cím viselésére jogosító okiratot,

   *Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelmezést megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, és az adatokban nem következett be változás, akkor a fenti okiratok helyett a korábbi állandó személyazonosító igazolványát, illetve személyazonosságát igazoló más okmányát kell bemutatnia. Ez esetben nyilatkoznia kell, hogy adataiban nem történt változás.

   Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bemutatott okmány és a nyilvántartás adataiban eltérés van, kizárólag anyakönyvi okiratok bemutatása alapján végezhető el az adatok rögzítése. Kerületünkben született illetve házasságot kötött ügyfeleknek az anyakönyvi kivonatok bemutatása nem kötelező!

   Külföldről hazatérő kérelmezőnek:

   • Az eljáráshoz a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványa (kiállításától számítva 1 évig érvényes), valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa szükséges. Amennyiben nem rendelkezik állampolgársági bizonyítvánnyal, annak beszerzésére nem kötelezhető. Az állampolgárság megállapítása iránt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt az okmányiroda keresi meg.

   Bevándorolt, a menekült és letelepedett kérelmezőnek:

   • Bevándoroltnak a bevándorlási engedélyt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a külföldi hatóság által kiállított útlevelét, ha azzal rendelkezik, amennyiben születését, illetve házasságát Magyarországon anyakönyvezték, születési anyakönyvi kivonatát, a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia,
   • Letelepedett kérelmezőnek a letelepedett jogállást igazoló okmánya, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a külföldi hatóság által kiállított útlevele (ha azzal rendelkezik), amennyiben születését, illetve házasságát Magyarországon anyakönyvezték a születési anyakönyvi kivonata, a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata szükséges,
   • Menekültnek a menekültkénti elismerését igazoló okiratát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben születését, illetve házasságát Magyarországon anyakönyvezték, születési anyakönyvi kivonatát, a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia. Csatolnia kell egy darab fényképet, aminek a hátoldalára a menekültügyi hatóság feltünteti a menekültkénti elismerésről szóló hatósági határozat számát, továbbá a hatóság a fényképnek a menekültként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

   A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett képviselőjének rendelkeznie kell a törvényes képviselővé történt kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági határozattal, személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolnia kell személyazonosságát, illetve be kell mutatni a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozatot.

   A kérelem benyújtásakor az okmányirodába postázandó személyazonosító igazolvány megérkezéséről elektronikus értesítés kérhető. Az átvétel lehetőségéről érdeklődhetnek személyesen az okmányiroda információs pultjánál, vagy a 452-43-84-es telefonszámon, illetve honlapunkon is: Okmánykereső