XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 26. János, Pál

Forgalmi engedély, törzskönyv cseréje pótlása NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Forgalmi engedély, törzskönyv cseréje pótlása.

Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok nyomtatványok:

 • Bűncselekmény esetén az esetről felvett rendőrségi jegyzőkönyv,
 • Csere esetén a korábban kiadott okmányok,
 • Forgalmi engedély pótlása esetén a gépjármű hátsó rendszámtáblája,
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása,
 • A forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelő összeg illeték-csekken befizetve,
 • Az eljáró ügyfél érvényes személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:

 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott  cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát
 • cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló okiratot
 • illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot


Meghatalmazott esetén mellékelni kell:

 • a meghatalmazásról vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot vagy közokiratot

 • Az ügy elintézéséhez fizetendő illetékek, díjak:
 • Törzskönyv és forgalmi engedély cseréje esetén                         12.000 Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
 • Törzskönyv cseréje, pótlása esetén                                                   6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve
 • Forgalmi engedély cseréje, pótlása esetén                                         6.000,-Ft Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlán befizetve

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a befizetésekhez előre illeték- illetve önkormányzati postai feladóvevényt nem áll módunkban kiadni. Minden egyes ügy egyéni elbírálást igényel, és a benyújtott kérelem alapján az ügyintéző feladata a fizetendő illeték illetve díj megállapítása, és ekkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét is.