XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Gyermekhonlap
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2014. április 20. Tivadar, Töhötöm

Kereskedelmi tevékenység NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. A XIII. kerületben tevékenykedő kereskedők a XIII. kerületi önkormányzat jegyzőjénél tehetik ezt meg.

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.

A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet tartalmazza.

A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A kereskedelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 • NAV-bejelentés a tevékenységről
 • vásárlók könyve
Ezek a dokumentumok üzemeltető-váltás esetén is is szükségesek.

A bejelentés és a működési engedély módosítása:

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzék szám
 • egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
 • kistermelő regisztrációs szám
 • statisztikai számjel
 • üzlet elnevezésének változása
 • új termékek felvétele

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a kereskedő hatóságnak.

A módosítás bejelentése illetékköteles. Az ügyintézéshez szükséges illeték befizetéséhez illetékbélyegre van szükség.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik annak egyidejű visszaadásával.

Felhívjuk a szolgáltatók figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít. Például az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve belentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendeletben foglaltak alól, de ilyen még a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgyak forgalmazása, erre vonatkozóan megemlítjük a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenydségekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM rendeletet, stb...

Jogszabályok:

 • a vállalkozások működésének megkönnyítése, versenyképességük javítása, a szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet
 • az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet

A kereskedelmi tevékenységekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Forgóné Kroboth Zsuzsanna (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!