XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 26. János, Pál

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet.

A gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. A folyósítás ideje a kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb 3 év, amely egy alkalommal legfeljebb 3 évre ismételten elrendelhető.

Illetékesség:

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala az illetékes, ha a kiskorú törvényes képviselőjének állandó lakóhelye a XIII. kerületben van.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • kérelem
  • jogerős bírósági ítélet
  • végrehajtást kezdeményező irat, vagy a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv
  • középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat
  • jövedelemigazolás

Eljárási illeték: nincs

Alapvető eljárási szabályok:

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet. A gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. A folyósítás ideje a kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb 3 év, amely egy alkalommal legfeljebb 3 évre ismételten elrendelhető, amennyiben a megelőlegezett gyermektartásdíj adók módjára történő behajtása eredményes, vagy a kötelezett szülő az államnak a megelőlegezett összeget kamatokkal együtt visszafizeti.

A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi – behajthatatlanságáról.

A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását és a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, vagy a végrehajtás szünetel, illetve a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg.

Az eljárás során a kötelezett szülőt a gyámhivatal meghallgatja.

Ügyfélfogadás:

Budapest, Béke tér 1.

Ügyfélfogadási idő
H: 13.30-18.00
Sze: 08.00-16.30
P: 08.00-11.30

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

A gyermek nagykorúvá válásáig, illetve középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatása esetén a fiatal 20. évének betöltéséig.Ismételt vagy tovább folyósítás esetén a megelőlegezés lejártának napjáig


Jogszabályok:

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23) kormányrendelet 5. § b.)

a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) kormányrendelet 69-76. §

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §