XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó

Szavazás

Önkormányzatunk kezdeményezésére Göncz Árpád Városközpont néven új városrész jön létre kerületünkben. Ön szerint szükség lesz az itt élők személyi okmányainak módosítására?

Szavazok
2016. augusztus 30. Rózsa, Félix

Rendeletek

 • Telekadó

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a telekadóról

 • Építményadó

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  az építményadóról

 • Idegenforgalmi adó

  31/2010. (XII. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az idegenforgalmi adóról

 • Szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó eljárási szabályok

  24/2004. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

 • Településképi véleményezési eljárás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a településképi véleményezési eljárásról

 • Településképi bejelentési eljárás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a településképi bejelentési eljárásról

 • Tervtanács

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete  a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

 • Parkolóhely létesítési kötelezettség

  22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályairól

 • Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása

  23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

 • Váci út - Árboc u. - Esztergomi út - Róbert Károly körút (változtatási tilalom)

  25/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest XIII. kerület Váci út - Árboc utca - Esztergomi út - Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 • Margitsziget (változtatási tilalom)

  63/2003. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. kerület Margitsziget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 • 2015. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés 2016

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 • 2014. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés 2015

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 • 2013. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Zárszámadás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Önkormányzati biztos

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 30/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

 • Vagyongazdálkodás szabályai

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 28/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 • 2011. évi költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Költségvetés végrehajtása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

 • Beruházások, megrendelések, árubeszerzések rendje

  42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

 • Közösségi együttélés szabályai

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 • Zaj elleni védelem

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete  a zajvédelem helyi szabályairól

 • Fák védelme

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete  a fák védelmének helyi szabályairól

 • Környezetvédelmi Alap

  34/2007. (X. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és működtetéséről

 • Közterülethasználat

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

 • Közterület-felügyelet

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletről

 • Parkolás

  19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról

 • Passzívház

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat tulajdonában álló passzívház bérbeadásának feltételeiről

 • Felújítási támogatás

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

 • Lakás, helyiség bérbeadás, elidegenítés

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete  a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről

 • Lakbér

  34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

 • Lakáshoz jutás támogatása

  49/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről

 • Fiatal házasok átmeneti lakhatásának támogatása

  45/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról

 • Képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, tanácsnokok javadalmazása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a tanácsnokok javadalmazásáról

 • Díszpolgári cím, elismerések

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról

 • Köztisztviselői juttatások

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete  a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, továbbá szociális és kegyeleti támogatásokról

 • Házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítés

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete  a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjakról

 • Rendeletek előkészítésében társadalmi részvétel

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete  a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 • Képviselő, bizottsági elnökök, tagok javadalmazása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete  a kerületi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tanácsnokok és a bizottságok nem képviselő tagjainak javadalmazásáról

 • SZMSZ

  1/2011. (I. 14.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 • Kegyeleti tennivalók

  40/2006. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a kegyeleti tennivalókról

 • Emlékhely

  9/2001.(III. 26.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a XIII. kerületi Emlékhelyről

 • Városrész nevek felvétele és használata

  1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet  a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról

 • Népszavazás, népi kezdeményezés

  13/1998. (IV. 24.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 • Önkormányzati jelképek

  46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

 • Adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltsége

  31/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az adóigazgatási feladatot ellátó önkormányzati tisztviselők anyagi érdekeltségéről a módosításokkal egységes szerkezetben

 • Közművelődés

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  az Önkormányzat közművelődési feladatairól

 • Civil szervezetek, egyházak támogatása

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete  a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és egyházak támogatásáról

 • Nemzetiségek

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete  a Budapest Főváros XIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok működéséről

 • Testnevelési, sport feladatok

  28/2001. (VII. 9.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet  az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a kerületi sportmozgalom fejlesztéséről és támogatásáról

 • Szociális ellátások

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete  a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 • A tanulmányi támogatásról

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete  az általános és középiskolai tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók pénzbeli tanulmányi támogatásáról

 • Étkezési térítési díj

  Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete  az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól