XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 24. János, Iván

Befejeződött az iskolák államosítása Megállapodás a tankerülettel az iskolák átadásáról 2017. január 4. | Kulturális hírek NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A képviselő-testület decemberi ülésén elfogadta az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között a köznevelési intézmények működtetésének átadásáról szóló vagyonkezelési és együttműködési szerződést.

A túlcentralizált, forráshiányos és működési nehézségekkel küzdő oktatási rendszerben 2017. január 1-jétől újra nagy változások következnek. A hibák sokaságára a jogszabályalkotó nem a megfelelő válaszokat adta. Továbbra sem biztosított a lehetőség az önkormányzatok számára, hogy az iskolák fenntartói jogát visszavegyék, és saját hatáskörben lássák el a helyi oktatásirányítás valamennyi feladatát.

 

A 2013-ban kezdődött államosítás és ezzel az önkormányzatiság kiüresítése tovább folytatódik. A vagyonkezelői jog létesítése mellett 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók.

Az elmúlt 4 évben az önkormányzat saját forrásból magas színvonalon látta el az iskolák üzemeltetését. A működtetés területén a személyi és tárgyi feltételek folyamatosan biztosítottak voltak. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezésére 2013. január 1-je óta egyetlen pályázat sem jelent meg, amelyen az önkormányzatunk indulhatott volna. Az elmaradt felújítási munkák következtében a karbantartási igény megnövekedett, amelyre az önkormányzat csak az elmúlt 2 évben közel 450 millió Ft-ot fordított. Emellett több intézmény esetében halaszthatatlan felújítási munkákra is sor került – melyet a KLIK nem tudott finanszírozni - további 220 millió Ft ráfordítással.

Az iskolákban dolgozó 150 fő technikai dolgozó munkájával a diákok, a szülők, a pedagógusok elégedettek voltak, a gyermekeknek megfelelő körülményeket biztosítottak tanulmányaik végzéséhez. A kollégáknak az alapbérükön felül az önkormányzat a munkájuk elismeréseként biztosította a keresetkiegészítést, a cafetériát és évente kétszer jutalmat.

A kötelező tartalmi elemek mellett azok a megállapítások is szerződésbe lettek foglalva, amelyek az önkormányzatnál maradó gyermekétkeztetési feladatok ellátását, a vagyon használatának ellenőrzését, az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság érdekeit szolgálják.